Juridisk meddelelse

Tænk globalt, handl lokalt, og skalér din virksomhed nemt til nye markeder.

Uafhængigt af de rettigheder og forpligtelser, som hver enkelt kunde har påtaget sig i henhold til kontrakten, forpligter brugeren af tjenesten sig til at anvende webstedet i overensstemmelse med loven, til ikke at bruge det til andre formål end dem, det er beregnet til, og til at undgå enhver handling, der kan forhindre dets normale anvendelse. Webstedet må under ingen omstændigheder bruges til skade for tredjemands eller DATALYSE GROUP LTD's rettigheder og interesser eller til at udføre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter, der strider mod markedets eller de socioøkonomiske regler. Brugeren skal afholde sig fra at indhente data eller oplysninger gennem andre procedurer eller applikationer end dem, der er tilladt og leveres af dette websted, DATALYSE GROUP LTD forbeholder sig ret til at trække tilbage eller suspendere tjenesten for de brugere, der ikke overholder nogen af de her anførte regler for brug eller andre, der kan betragtes som lignende. Brugeren accepterer, at DATALYSE GROUP LTD ikke er ansvarlig for indholdet eller oplysninger fra tredjeparter, der kan forekomme på dets hjemmeside, og heller ikke for en eventuel afbrydelse af de tilbudte tjenester på grund af tekniske årsager eller force majeure. DATALYSE GROUP LTD kan hverken garantere privatlivets fred og sikkerhed i forbindelse med brugen af webstedet eller undgå, at uautoriserede tredjeparter får kendskab til karakteristika og/eller omstændighederne ved den brug, som brugerne gør af webstedet. DATALYSE GROUP LTD kan hverken kontrollere eller garantere for fraværet af computervirus eller andre uønskede elementer, som via webstedet kan forårsage ændringer eller funktionsfejl i brugernes hardware- eller softwaresystemer, hvilket udelukker ethvert ansvar for skader, der kan opstå af denne grund. Webstedet kan bruge cookies, når brugeren surfer på nettet, og systemet kan genkende de browsere, der anvendes til at få adgang til webstedet, efter at de er blevet registreret. Under alle omstændigheder vil brugeren have mulighed for at forhindre installation af cookies på sin harddisk. Hvis brugeren er klient af en eller flere tjenester leveret af DATALYSE GROUP LTD, giver brugeren DATALYSE GROUP LTD tilladelse til at inkludere på hjemmesiden, at brugeren er klient af DATALYSE GROUP LTD's tjenester, og til at offentliggøre de resultater og oplysninger, der er opnået i forbindelse med brugeren gennem de tjenester, der leveres af DATALYSE GROUP LTD, på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af webstedet, bedes du sende en e-mail til: [email protected] I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli 2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel er alle nødvendige oplysninger om webstedsadministratoren anført nedenfor: - Selskabets navn: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Registreret kontor: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Det Forenede Kongerige - Det Forenede Kongerige Selskabsnummer 11460587 - E-mailadresse: [email protected]

Er du klar?

Opret din Datalyse-konto nu
Tak! Vi har modtaget din ansøgning!
Ups! Der gik noget galt, da du indsendte formularen.
Kom i gang i 3 enkle trin
Uden varighed
;